Lao eBay Market

ໂທລະສັບ ຊັມຊຸງ ກາແລ໊ກຊີ ຄູບເປີ
ເນື້ອຫາ : ໂທລະສັບຂ້ອຍເອງ ມີຄວາມຈຳເປັນ

ມີສາຍສາກ ຫູຟັງ

android 2.3 camera 5 M
ປະເພດ : ໂທລະສັບ
ລາຄາ : 300,000 ກີບ
ລະຫັດສິນຄ້າ : ABC-14452400
ຮ້ານ : ຂາຍເຄື່ອງມືສາມ
ໂທລະສັບ : ( ເບີໂທສັ່ງຊື້ )
ເຜີຍແຜ່ : June 10, 2013, 1:24 am
ຈຳນວນ : 1
ຖືກໃຈສີ່ງນີ້..

ຄວາມຄິດເຫັນ

  • khaiy la??
    zhai dhai don la war ???
    khor bg kheuang korn dhai bor
    ກຳລັງໂຫຼດ...
  • ຂາຍລະຫວາ??
    ກຳລັງໂຫຼດ...